Søren Jensen Braae

 

 

Søren Jensen Braae blev født på Nimdrup Overgaard i Grædstrup i 1880 og blev døbt 14 april 1881.

Hans forældre var Niels Braae Jensen og Nielsmine Braae Jensen (født Sørensen).

 

Søren blev udlært gartner i Esbjerg og tog derefter til Norge på planteskole.

 

I 1902-1903 har Niels Braae Jensen sendt breve til Søren mens han var i Norge,

2 breve er bevaret det ene dateret 31/1 03. (Brevene er hos Mette Braae)

 

Højst sandsynligt har Søren overtaget driften af gården umiddelbart efter hjemkomsten fra Norge.

Sørens far Niels Braae Jensen havde arbejdet hårdt

men aldrig formået at få gården til at give et ordentligt overskud.

På dette tidspunkt var al jorden lyngbakker

og Søren begyndte at plante træer, som er de skovarealer der ligger der i dag.

Også frugthaven er Sørens værk.

 

Søren selv var meget stolt af dette og børn og svigerbørn husker

hvordan det var fast tradition hver søndag at hele familien gik tur i skoven.

 

I 1906 havde Søren og Karen Ernstsen på nabogården en tjenestepige ved navn Johanne Ellen Andreasen.

Johanne Ellen og Søren Jensen Braae må have fået et godt øje til hinanden for i 1907 bliver de gift.

 

Søren og Johanne Ellen får 9 børn i løbet af de næste 19 år :

 

                      Victor            * 1908           1966

                      Ejner              * 1910           1999

                      Olga               * 1912           2002

                      Gudrun           * 1913           2002

                      Dagmar          * 1916           2006

                      Arthur            * 1919           2005

                      Alfred            * 1921           1990

    Selma             * 1924

   Helga             * 1926

 

Søren må i løbet af nogle år have fået gården til at give overskud

for i 1914 bygger han ny kostald

(jeg har kopi af regninger på byggemateriale fra Lystrupminde Savværk originaler er hos Kjeld Posselt),

og på et tidspunkt bygger han aftægtshus til sine forældre Niels og Nielsmine på Kæmpes Møllevej.

Jorden hvor huset blev bygget hørte dengang til Nimdrup Overgaard den er siden solgt fra.

 

Huset må være bygget senest omkring 1915-16 for Ejner Braae har fortalt at da han begyndte i skole

gik han ned til sine bedsteforældre på Kæmpes Møllevej og læste lektier.

 

I 1926 Købte Søren parcellen matrikel nr 1-d Nimdrup, Grædstrup sogn af Christian Andersen på Nimdrup gård.

Pengene skulle betales direkte til Iver Jensens enke Ane Marie Jensen, som Christian Andersen skyldte penge.

Christian Andersens datter Else Andersen blev gift med Kaj Nielsen ( Farfars skak-kammerat),

som senere overtog Nimdrup Gård.

I dag (2006) bor Kaj og Elses yngste søn Christian (*11. marts 1955) på Nimdrup Gård.

 

Sørens bror Jens Christian Carl Jensen Braae der var uddannet ingeniør

og arbejdede ved hedeselskabet savnede hjemegnen og ville gerne købe en gård på egnen.

En dag var han kommet cyklende fra Tønder og havde snakket med Søren om køb af en gård på egnen,

der var blandt andet kig på Vester Skovgaard som lå ved siden af Slagballegaard.

Men Søren tænkte at det var en god ide at Jens købte Nimdrup Overgaard.

Så denne handel blev lavet i 1931 uden andre vidner ikke

engang Johanne Ellen vidste besked. (Vester Skovgaard blev købt af Sigfrid Jensen) 

 

Søren har nok senere i livet selv haft en længsel efter slægtsgården og derfor fortrudt salget.

 

De 2 ældste sønner Victor og Ejner tjente på skift hos Jens Christian på Nimdrup Overgaard.

Men Jens Christian havde jo også brug for en god karl da han ikke selv var uddannet eller havde arbejdet som landmand.

 

I 1931 efter salget af Nimdrup Overgaard købte Søren gården i Vrønding.

 

Om søndagen når børnene kom hjem med vasketøj vaskede Johanne Ellen hele dagen for at de kunne nå at få det med sig igen.

 

Grethe Braae, Alfred Braae’s kone husker at Johanne Ellen blev meget glad hvis hun tilbød at ordne vasketøjet.

 

Søren og Johanne Ellen boede i Vrønding til 1944.

 

I 1944 købte de huset Birkebo Åvej 12 i Hammersholm ved Horsens.

Huset hørte under gården Hammersholm og indeholdte 2 stuer, køkken, entré, fuld kælder og 1. sal med 2 soveværelser.

I 1957 flyttede de begge ind på Tamdrup Plejehjem.

 

Johanne Ellen døde 14 april 1958

Søren døde 20 januar 1965

 

De blev begravet på Vestre kirkegård i Horsens. Gravstedet er i dag annulleret.

  

Jeg har desuden et brev fra Ejner Jensen Braae til Olga Jensen Braae,

der er sendt mens hun var tjenestepige hos Kjær Laursen i Træden og han tjente hos Kaj Brixen i Hornum.

 

Elin Jensen Braae har fortalt min farmor (Grethe Braae) at hun kunne huske

at da hun var barn på Nimdrup Overgaard, var der engang imellem fint besøg fra Horsens,

personer der blev gjort stads af, eventuelt personer der havde eller havde haft en vigtig rolle i familien……