Brev fra Niels Braae Jensen til Søren Jensen Braae mens han var i Norge 1902-1903

 

 

 

 

 

Kære Són

 

Hjertelig Lykónskning i Anledning af Din Fódselsdag.

 

Det er noget sent, at sende Gratulation

 

men Moer foreslog at vente indtil Soen havde lagt Grise.

 

Hun kom med 15, hvoraf 2 ere dóde.

 

Det er jo et godt Kuld : men der gaaer vel flere væk.

 

Vi havde Niels Holst til at indrette Lejlighed

 

for hende i Kostalden.

 

Et par Dage efter kom hun i Lejligheden, men brækkede

 

strags ud og gik i Gaarden fór vi opdagede det.

 

Vi fik Soen hurtig ind igen; men denne Udgangstur

 

havde lidt ubehagelige Fólger, da Sorte Kvie kælvede strags efter.

 

Kalven var levende og er nu meget kvik, men den er jo bitte.

 

Den róde Ko kælvede samme Aften men der var ikke for tidlig.

 

Kvien derimod kom 3 Uger for tidlig. Affæren gik jo saa taalelig,

 

da det lader til at Soen ikke har taget Skade.

 

Vi have nu betydelig Frost og Markarbejdet standset.

 

Roerne ere nedkulede. Niels Nielsens ere ogsaa hjemkórte,

 

men Thomas har en Fjerdedel siddende i Jorden.

 

Ballemóller har også en Del. Niels Nielsen troer han har 700 Td.

 

Thomas avler mange flere. Stykket ude ved Ballemólle

 

har givet over 70 Læs saa hans Roeavl blev meget bedre

 

end det saa ud til. Vi har jo nok godt 300 Td.

 

Vor Mejeribestyrelse har nok fastsat vort Overskud

 

til 7 kr. pr. 1000 û Mælk. Overskudet skal udbetales i

 

Begyndelsen af December. Det bliver en god Dynge

 

Niels Pedersen i Burgaarde har at uddele denne Udbetalingsdag.

 

Thomas mener han faaer omkring ved 550 kr.

 

Vi faaer vel over 300 kr.

 

Tak for Dit Brev, det glædede mig meget.

 

Jeg har jo nu god Grund til at haabe,

 

at Du faar et godt Udbytte med hjem,

 

thi ”Godt begyndt er halv fuldendt”

 

Dalgaard har ogsaa gennem Peder Jensens faaet Underretning

 

og er naturligvis sjæleglad.

 

Laurs har skudt nogle Agerhóns i den sidste Tid

 

en af dem skód han Hovedet af og den forærede han Bedstefader.

 

Hermed kærlig Hilsen fra os Alle

 

 

Posten skulle have haft Brevet,

 

men da han kom med Dit blev det henlagt til i Dag.

 

Cecilie ved Smedens er hjemkommen og er saa kóbenhavnsk

 

eller aarhusiansk og fin, saa man næppe kan kjende hende.

 

Chatrine Rórbæk udstyres til bortrejse.

 

Hun skal være Husholderske for en 31 Aar gammel

 

Snedker (Ungkarl) der har 6 Svende.

 

Snedkeren boer i Juelsminde.

 

 

 

Permitteret et Udsangsord. En Mils Vej

 

Smuler er Brudstykker eller Krummer

 

 

En Smugler sniger sig over Grænsen med Toldpligtige Varer.