Jørn Stobberups erindringer             Gudrun Jensen Braae's erindringer